O co chodzi z tym strechingiem

O co chodzi z tym strechingiem

Stretching (ang. rozciąganie) – zestaw ćwiczeń fizycznych polegający na rozciąganiu mięśni celem ich rozciągnięcia i uelastycznienia, a także poprawia ukrwienie układu motorycznego i powoduje jego rozruszanie. Jest naturalnym systemem ćwiczeń, który zaczerpnięty został m.in. z obserwacji zwierząt łownych wykonujących podobne „ćwiczenia” łączącym w sobie elementy gimnastyki i kulturystyki łącząc naprzemienne serie ćwiczeń dynamicznych i statycznych. Standardowy zestaw ćwiczeniowy trwa kilkanaście do kilkudziesięciu minut jednej sesji. Polega na kilkunastosekundowej, izometrycznej pracy (napinaniu) mięśnia oraz następnie powolnym rozluźnianiu go, a następnie rozciąganiu go przez następne kilkadziesiąt sekund. Podczas wykonywania ćwiczeń ważne jest często zachowanie koordynacji ruchowej, równomiernego oddechu i nieprzesadzanie z napinaniem mięśni (nie wolno przekraczać progu bólu). Streching używany jest również jako powszechna, ale zaawansowana forma rehabilitacji.

Wykonywanie ćwiczeń rozciągających wymaga najlepiej jakiegoś miękkiego podłoża, np. maty i luźnego stroju.

Do głównych faz i zasad stretchingu zalicza się:

  • napinanie poszczególnych mięśni przez 10-15 sek.
  • rozluźnianie ich na 2-5 sek.
  • rozciąganie przez ok. 10-30 sek. (nie można doprowadzać do uczucia bólu – grozi to rozerwaniem tkanek i kontuzją) równomierne ćwiczenia oddechowe towarzyszące poprzednim (nie wstrzymywać oddechu)

Streching można podzielić na kilka rodzajów:

  • rotacja stawów – rotacyjny ruch stawów mający poprawić ich smarowanie
  • rozciąganie statyczne – rozciąganie mięśni podczas spoczynku i ich rozluźnienia (np. dociskanie)
  • rozciąganie dynamiczne – rozciąganie mięśni poprzez ruch (wymachy itp.)

Rozgrzewka przed rozciąganiem
Pomimo iż streching wykonywany jest również przez wielu sportowców sportów ekstremalnych w formie krótkiej, acz zaawansowanej rozgrzewki – sam jako ćwiczenia wymaga rozgrzewki, gdyż rozciąganie nierozgrzanych mięśni prowadzić może do kontuzji lub zapaleń, a w konsekwencji do zwyrodnień. Rozgrzewka może być lekka i składać się z prostych czynności – lekkiego biegu, przysiadów, podskoków itp. mających na celu rozgrzanie mięśni, dotlenienie i zwiększenie ciśnienia krwi – przygotowujących do faktycznej serii ćwiczeń rozciągających.